Skån miljøet

I Danmark forbruges der i omegnen af 100 millioner batterier om året, hvoraf kun 25 millioner batterier afleveres til genindvinding. Det svarer til at 3 ud af 4 batterier havner i skraldespanden, hos den danske forbruger. Det har en direkte skadelig virkning på miljøet idet batterier indeholder tungmetaller som kviksølv, cadmium, nikkel og bly. Når dit batteri havner i skraldespanden, ender det i forbrændingsovnen. Selvom batterier ikke kan brænde, kan det alligevel ikke undgås at nogle af tungmetallerne kommer ud med røgen og derved forurener naturen.

Aflevering

Indsamles batterierne i stedet til miljørigtig behandling, enten ved aflevering i batterikasser i forretninger, til miljøbilen eller på genbrugspladserne kan op mod 75 procent af batteriet genanvendes. Ifølge et nyt EU direktiv skal samtlige batterier genanvendes fra 2009. Det betyder at samtlige alkaline- og brunstensbatterier, som udgør over 80 procent af det samlede forbrug af batterier, vil blive sendt til et gigantisk genindvindingsanlæg i Frankrig. Det er en stor forbedring for miljøet, da disse type batterier forhen blev deponeret. Det er derfor endnu vigtigere end før, at dit batteri bliver afleveret til genbrug. Det er især vigtigt for privatpersoner, som står for op til 80 procent af forbruget af batterier. Det er op til den enkelte kommune hvordan de indsamler batterier, se på linket nedenfor hvordan din kommune indsamler batterierne i dit område.

 

Læs mere:

Aflevering af brugte batterier

Smid ikke dine batterieri skraldespanden!
(Du skal ikke Fucke med grundvand!!)

 

Husk også de skjulte batterier

Der kan også være batterier i postkort, legetøj, mobiltelefoner, samt andre elektroniske apparater.

 

6 gode råd

  • Smid ikke brugte batterier ud – aflevér dem til genbrug
  • Saml ikke store mængder derhjemme. Du har ikke gavn af dem – men det har miljøet, fordi vigtige råstoffer kan genbruges
  • Skift først batterier, når det er nødvendigt. Alt andet er spild af både ressourcer og penge
  • Opbevar nye og brugte batterier hver for sig – så har du styr på dem, der dur og dem, der skal afleveres
  • Tag batterierne ud af udstyr, som du ikke bruger i længere tid. Så lækker de ikke væske, som kan beskadige udstyret
  • Undgå, at batterier kommer i nærheden af åben ild – de kan eksplodere


 


LavprisBATTERIER.dk  -  Tranbjerg Hovedgade 48  -  8310 Tranbjerg      |   Mail: kontakt@lavprisbatterier.dk |    CVR nr. 360-818-64
dandodesign.dk - booster din DanDomain webshop
© Bag Lavprisbatterier.dk står ZenUP ApS - © Copyright 2023 ZenUP & LavprisBATTERIER.dk
Det er din dag! 8% ekstra rabat ved køb over kr. 550 kr. Rabatten bliver automatisk fratrukket i indkøbskurven